Mediji sa oznakom "Kopernikus"

TV KOPERNIKUS – Intervju sa Aleksandrom Pavkovićem (septembar 2019)
KOPERNIKUS RTV JAGODINA – Intervju sa Tešom Tešanovićem (novembar 2017)