Mediji sa oznakom "Marko Miranović"

IMPACT – Intervju sa Tešom Tešanovićem (jun 2019)
IMPACT – Intervju sa Aleksandrom Pavkovićem (april 2019)