Mediji sa oznakom "Pojavljivanje u medijima"

DISKURS – Intervju sa Aleksandrom Pavkovićem (mart 2019)
NEŠTO DRUGAČIJE – Intervju sa Markom Jeremićem (februar 2019)
ASTROMAMUT – Svi su Teša Tešanović! (januar 2019)
PODCAST INKUBATOR – Intervju sa Tešom Tešanovićem (januar 2019)