Mediji sa oznakom "Pojavljivanje u medijima"

TV KOPERNIKUS – Intervju sa Aleksandrom Pavkovićem (septembar 2019)
INSPIRACIJA DANA – Intervju sa Tešom Tešanovićem (avgust 2019)
PODCAST INKUBATOR – Teša Tešanović odgovara na pitanja publike (jul 2019)
PODCAST INKUBATOR – Intervju sa Tešom Tešanovićem (jul 2019)