Mediji sa oznakom "Slobodna televizija"

NEŠTO DRUGAČIJE – Intervju sa Tešom Tešanovićem (decembar 2020)
SLOBODNA TV – Intervju sa Tešom Tešanovićem (mart 2020)
NEŠTO DRUGAČIJE – Intervju sa Tešom Tešanovićem (februar 2020)
ZAKLJUČAK – Intervju sa Tešom Tešanovićem (maj 2019)